Duyurular

 • Mesleki Eğitim Kanunu

  MESLEKİ EĞİTİM KANUNU Kanun Numarası : 3308 Kabul Tarihi : 5.6.1986 Resmî Gazete : 19.6.1986 / 19139 Ek ve Değişiklikler: 1) K.No: 3525 / 2.3.1989 (8.3.19 ...

 • ODA İŞYERİ DENETLEME VE DANIŞMANLIK GRUBU

    (İ.D.D.G) Kuruluşu Başkan: Grupta bulunması halinde oda başkanı, aksi takdirde de            gurubun kendi arasından                    seçeceği bi ...

 • EĞİTİM BÜTÇESİNİN KANUNİ DAYANAĞI

  Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları 5362 sayılı Kanun ve 3308 sayılı Kanunda belirtilen meslek eğitimine ilişkin görevlerini yerine getirmek için, bir ...

 • MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNU

  Resmî Gazete Sayı : 26312 KANUN MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNUKanun No. 5544                                                                   Kabul Tar ...

 • Esnaf Ve Sanatkarlar Şurası

  ESNAF VE SANATKÂRLAR ŞURASI Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkındaki 640 sayılı kanun hükmünde Kararnamenin 30’uncu maddesine istin ...

 • Resmi Plakalı Taşıtların Kullanımı

  RESMÎ PLAKALI TAŞITLARIN KULLANIMI Bilindiği üzere; kamu kurumu niteliğindeki esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları (oda, birlik, federasyon, konfederas ...

 • Torba Yasa

  TORBA YASA İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09 ...

 • Cumhurbaşkanı Seçimi

  CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ 26 Ocak 2012 günlü ve 28185 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarih itibariyle yürürlüğe giren 6271 nolu Cumhurbaşkanı Seçimi ...