Ciepo Interim Symposium / The Central Asiatic Roots of Ottoman Culture

Kitabın Adı : Ciepo Interim Symposium / The Central Asiatic Roots of Ottoman Culture

Yayın Yılı :  2015

Kitap Hakkında: 

Bugün dünyada Osmanlı öncesi ve dönemiyle ilgili uzman bilim adamlarını bünyesi içinde barındıran, araştırmalar yapan, kongreler ve sempozyumlar düzenleyen kurumların başında CIEPO (International Committee for Pre-Ottoman and Ottoman Studies) gelmektedir. CIEPO Interim Symposium: The Central Asiatic Roots of Ottoman Culture bu eser, CIEPO’nun Türk uygarlığının beşiği Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Osmanlı kültürünün Orta Asya’daki kökleri ile ilgili düzenlemiş olduğu sempozyuma sunulan bildiri metinlerini içine alır. Kitapta başta Osmanlı’nın kökleri olmak üzere siyaset, kültür, ticaret, sanat, ekonomi, dil edebiyat gibi konularda Türkçe ve İngilizce 61 bilimsel makale yer almaktadır.

Today in the world, CIEPO (International Committee for Pre-Ottoman and Ottoman Studies) is at the head of the institutions that have in their ranks expert scholars on pre-Ottoman and Ottoman history, that conduct research and which organize congresses and symposiums. The work entitled CIEPO Interim Symposium: The Central Asiatic Roots of Ottoman Culture contains the texts of papers submitted to the symposium organized in connection with the Central Asian roots of Ottoman culture and which was held in Bishkek, Kyrgyzstan, the cradle of Turkic civilization. In the book there are 61 scholarly articles in Turkish and English on subjects such as politics, culture, trade, art, economy, language and literature, as they relate to Ottoman roots.