İSTESOB’DA MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARI GÖRÜŞÜLDÜ

İş Yeri Denetleme ve Danışma  Grubu (İDDG) toplantısı Mesleki Eğitim Uygulamaları gündemiyle toplantı.

İSTESOB’da gerçekleşen toplantıya Birlik Başkanı Faik Yılmaz, İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Aydın, İDDG üyesi oda başkanları, Atalar Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Tamer Kamber katıldı. Kamber sunumunda, işletme tabanlı mesleki eğitim, diploma ve ustalık telafi programları, usta öğreticilik iş pedagojisi, destek ödemeleri, denklik uygulamaları hakkında sunum yaptı.

Birlik Başkanı Faik Yılmaz, mesleki eğitimin tüm boyutlarıyla ele alarak, esnafın ihtiyaçlarını karşılayan, gençleri geleceğin usta adayı yapacak düzenlemelere ihtiyaç olduğunu kaydetti. Toplantıya katılan oda başkanları da söz alarak, mesleki eğitime yönelik talep ve görüşlerini aktardı. Mesleki eğitim sınavlarında görev alacak temsilcilerin belirlenmesinde, ilgili odalarla koordineli olunması konusunda da görüş birliğine varıldı.