Turkic Civilization Studies I

Kitabın Adı : Turkic Civilization Studies 1

Yayın Yılı :  2015

Kitap Hakkında:

Uygarlıklar, insanoğlunun, toplumların ve ulusların yaratıcılığının eserleridir. Bu eserlerin üretilmesinde ve ortaya çıkmasında, tarih boyunca esnaf ve sanatkârların önemli bir rolü olmuştur. Bu bağlamda Türk uygarlık değerlerini evrensel düzeyde bilim dünyasında tanıtmak, duyurmak ve bu değerlerden istifadeyi sağlamak gayesiyle Turkic Civilization Studies adlı bir seri yayın hayatına başlamıştır. Bu serinin ilk sayısı ise Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin kurucu rektörü ve Türk uygarlığı araştırmalarının öncüsü Prof. Dr. Karıbek Moldobayev’in aziz hatırasına ithaf edilmiştir. Eserde Türkçe, İngilizce, Rusça ve Kırgızca 23 bilimsel makale yer almaktadır.

Civilizations are the result of the creativity of humans, communities and nations. Throughout history craftsmen and artisans have played an important roles in the production of related works and their availability for use.  With the aim of introducing and publicizing the works of the Turkic civilization on a universal level to the scientific world, a publication series entitled Turkic Civilization Studies was begun. The first issue of this series was dedicated to the memory of Prof. Dr. Karıbek Moldobayev, the founding rector of Kırgızstan-Türkiye Manas University and a pioneer in research concerning the Turkic civilization. In the book there are 23 scholarly articles in Turkish, English, Russian and Kyrgyz.