Ana sayfa ISO 9001 : 2015

ISO 9001 : 2015

KALİTE POLİTİKASI

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) mevzuatın öngördüğü uygulanabilir tüm şartları yerine getirmeyi sürekli gelişim hedefiyle, birliğe bağlı odaların, esnaf ve sanatkarların, ilgili kurumların teknik ve ticari gelişimi için uluslararası kalite standartları çerçevesinde hizmet vermektedir. İnsan odaklı ve insana değer veren bir yaklaşımla, kaliteyi sunmak ve bu kalite anlayışını yaygınlaştırmayı hedefleyen İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), hizmetlerini belirli bir kalite seviyesinde, günün ekonomik ve teknik ihtiyaçlarına uygun bir biçimde gerçekleştirmektedir. Bu amaçla, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sürdüren İSTESOB tüm paydaşlarıyla birlikte, sosyal sorumluluklarının gereklerini yerine getirir, sürekli kendini yenileyerek üyelerinin rekabet gücünü arttırmayı temel hedef olarak belirler.

Faik YILMAZ
Birlik Başkanı