ALO ESNAFA GELEN SORU VE CEVAPLAR

Esnaf Sicil Müdürlüğüne kayıt olmak isteyen mükelleften ne gibi belgeler istenmektedir?
2’şer adet ikametgâh kâğıdı, nüfus cüzdanı sureti,  vergi levhası fotokopisi, 4 adet fotoğraf istenmektedir. Berberler için ustalık belgesi istenmekte yoksa mesul müdürü tayin edilmesi gerekmektedir.

Esnaf sicile kayıt olduktan kaç gün sonra resmi gazete alınabilir?
Resmi gazete aynı gün sicilden alınabilir.

İşyerini kapatan esnaf sicil kaydını kapatmak için hangi evraklar getirmeli?
Vergi dairesi terk başvurusu yeterli olmayıp vergi dairesinin başvuru sonunda vergi sicil sistemine kapanışı işlediği zaman, kimlik fotokopisi ve işlem vekaleten yapılacak ise vekaletname ile sicil müdürlüğüne gelip işlemini yaptırabilir.

Hem esnaf odasına kayıt olup hem de ticaret odasına kayıt olabilir miyim?
Hayır olunamaz, esnaf ise esnaf odasına tacir ise ticaret odasına kayıt olunur.

Aynı konuda faaliyet gösteren birden fazla işyeri varsa sicile kayıt nasıl olur?
İşyerleri aynı odanın çalışma bölgesi içerisinde ise birinci işyeri esnaf ve sanatkâr siciline tescil edildikten sonra diğer işyerleri şube olarak kaydedilir. Ancak aynı konudaki birden fazla işyeri farklı odaların çalışma bölgesi içerisinde ise hepsinin ayrı ayrı tescil işlemi yolu ile sicile ve ilgili odalara kaydının yapılması gereklidir.

Vize süresi ne zaman sona eriyor?
Vize işlemi kaldırılmıştır, sadece esnafın bilgilerinde (adres, meslek, unvan vb.) değişiklik veya sicil tasdiknamesi isteği olması durumunda sicil müdürlüğüne gelmesi gereklidir.

Faaliyet belgesini nereden alabilirim?
Odadan alınabilir.

Oda ne işe yarıyor?
Vergi mükellefi olan her esnafın 5362 sayılı kanun gereği esnaf sicil kaydı olması gerekiyor. Esnafa çok düşük faizle kredi imkânı veriyor. Mesleğe yeni girecek esnaf ve sanatkârlara meslekî eğitimler vererek, ticari faaliyetlerine başlayabilmeleri ve iş yeri açma ruhsatları için ilgili belediyeye verilmek üzere meslekî yeterlik belgesi vermek; üyelerine meslekî konularda danışmanlık yapmak.

İSTESOB’un düzenlediği uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılma şartları nelerdir?
Uygulamalı Girişimcilik eğitimi almak isteyen kursiyer öncelikle 18 yaşını doldurmuş olmalı, İş-kur’un veri tabanına kayıtlı işsiz olmalı, sosyal güvencesinin olmaması gerekiyor. İlköğretim ve düz lise mezunları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bir sertifika gerekiyor. Ancak Meslek Lisesi ve üniversite mezunları için böyle bir şart aranmamaktadır.

Esnaf için gerekli olan TESK kartı nereden alabilirim?
Sicile kayıtlı her esnaf Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonun verdiği TESK kartı sicilden alabilir. Kayıtlı değilse öncelikle sicile kaydolması gerekmektedir.

Basit usule tabi mükelleflerin defter tutmaları zorunlu mudur?
Hayır, zorunlu değildir.

Tekel ruhsatı için istenen belgeler nelerdir?
Vergi levhası, işyeri açma ve çalışma ruhsatı aslı, onaylı nüfus cüzdanı örneği, 1 adet fotoğraf, son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi, oda faaliyet belgesi, ruhsat bedeli olarak herhangi bir ziraat bankası TAPDK kurumsal tahsilât programı hesabına TC kimlik No ile ödenerek makbuzu ibraz edilecek. Ödenecek meblağ için TAPDK ile iletişime geçiniz.

Ticari taksilerde bebek koltuğu zorunlu mudur?
Hayır, zorunlu değildir.