Altay Communities

Kitabın Adı : Altay Communities

Yayın Yılı :  2014

Kitap Hakkında:

Tarihî süreç içinde Altay bölgesi, pek çok göçebe kavimlerin ve halkların yaşadığı, kaynayan bir kazan misali başta meslekler ve sanatkârlık olmak üzere ortak uygarlık değerlerinin oluştuğu ve buradan çeşitli boylar ve dallar halinde diğer coğrafî bölgelere göç edilen bir yer olarak bilinir. Bu bakımdan ISTESOB’un desteklediği sempozyumun bir ürünü olan Altay Communities kitabı, Altay’dan çıkan halkların uygarlık değerleri olarak ürettikleri mal ve eşyalar ile onların göçlerini, çeşitli yerlere dağılışlarını ve ulus olarak dünya coğrafyasında yer uluslarla ilgili Türkçe, İngilizce, Rusça, Kırgızca ve Kazakça 45 bilimsel makaleyi içine alır.

Over the course of history, the Altay region has been known as a place where many nomadic tribes and peoples lived, as a kind of simmering pot where common values of civilization, to include professions and crafts, were formed and which were then spread from here by means of various clans and branches to other geographic areas. In this context, the Altay Communities book, which is the product of the symposium supported by İSTESOB, contains 45 scholarly articles in Turkish, English, Russian, Kyrgyz and Kazakh related to the goods and items produced as values of civilization by the peoples who emerged from Altay, their migrations and distribution to various lands and their position as a nation among the others in the world’s geography.