Ahilik ve Esnaf

Kitabın Adı : Ahilik ve Esnaf

Yayın Yılı :  1986

Kitap Hakkında:

Ahilik ve Esnaf adlı eser, İSTESOB’un esnaf ve sanatkâların kendi tarihini bilmek ve yaşadığı sorunlara bilimsel açıdan çözüm yolları bulmak gayesiyle düzenlediği bir seri konferans, seminer ve tartışmaların metnini içine alır. Bu bağlamda eserde söz konusu konuların uzmanı S. Kütükoğlu, Neşet Çağatay, Mehmet Genç, Beşir Hamitoğulları, İlhan Şahin, Mikâil Bayram ve Ahmed Tabakoğlu’nun yazıları mevcuttur. Eser, özellikle 1980’li yıllarda süreklilik kazanmaya başlayan Ahilik ve esnaf tarihi ile ilgili bilimsel çalışmaların yeni bir halkasını teşkil eder.

The work entitled Ahilik ve Esnaf contains texts from seminars, discussions and a series of conferences organized by ISTESOB, aimed at educating craftsmen and artisans about their own history and findings scientific solutions for the problems they face. In this regard, the writings of subject experts S. Kütükoğlu, Neşet Çağatay, Mehmet Genç, Beşir Hamitoğulları, İlhan Şahin, Mikâil Bayram and Ahmed Tabakoğlu can be found in the book. The work constitutes a new link in the scholarly efforts related to Ahiism and craftsmen’s history that began to achieve continuity, especially in the 1980s.