Kaybolmaya Yüztutmuş Meslekler Listesi

Sıra
Hammadde
 
Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler
1. AHŞAP
1.1 Oymacılık (Neccarlık)
1.2 Kakmacılık
1.3 Nalın Yapımı
1.4 Takunya Yapımı
1.5 Rölyef Yapımı
1.6 Sedef Kakmacılık
1.7 Külekçilik
1.8 Şimşir Tarak Yapımı
1.9 Tahta Kaşıkçılık
1.10 Haratlık
1.11 Bastonculuk
1.12 Asa Yapımı
1.13 Beşik Yapımı
2. CAM
2.1 Camaltı Resim
2.2 Hareli Cam Yapımı (Çeşm-i Bülbül)
2.3 Minecilik
2.4 Üfleme Cam Yapımı
2.5 Vitray Yapımı
3. DERİ
3.1 Debbağlık
3.2 Tabaklık
3.3 Sepicilik
4. DERİ
4.1 Çarıkçılık
4.2 Yemenicilik
5. DERİ
5.1 Köşgerlik
5.2 Sayacılık
5.3 Kavaflık
6. HAYVAN VE BİTKİ ATIKLARI
6.1 Hasırcılık
6.2 Sepetçilik, Sepet Örücülüğü
6.3 Süpürge Yapımı
6.4 Sap Örücülüğü ve Süslemeciliği
6.5 Sapçılık
6.6 Kıtıkçılık
7. HAYVAN VE BİTKİ ATIKLARI
7.1 Tiftikçilik
7.2 Yüncülük
7.3 Keçecilik
8. HAYVAN VE BİTKİ ATIKLARI
8.1 Kemik İşlemeciliği
9. HAYVAN VE BİTKİ ATIKLARI
9.1 Kök Boyacılığı
10. İPLİK/TEKSTİL
10.1 Dantel Örme
10.2 Firkete Oyacılığı
10.3 İğne Oyacılığı
10.4 Kastamonu Çarşaf  Bağlama
10.5 Mekik  Oyacılığı
10.6 Tığ  Oyacılığı
10.7 İşlemecilik
10.8 Nakışçılık
10.9 Pikoculuk
11. İPLİK/TEKSTİL
11.1 Yazmacılık
12. İPLİK/TEKSTİL
12.1 Yorgancılık
12.2 Hallaçlık
13. İPLİK/TEKSTİL
Geleneksel Dokumacılık
13.1 Beledi Dokuma
13.2 Çember ve Mahrama Dokuma
13.3 Dastar Dokuma
13.4 Denizli Bezi Dokuma
13.5 Ehram Dokuma
13.6 Elpek Bezi Dokuma
13.7 Heybe Dokuma
13.8 İpek Çarşaf Dokuma
13.9 İpek Dokuma
13.10 Kemha Dokuma
13.11 Keşan Dokuma
13.12 Keten Dokuma
13.13 Mekikli Dokumacılık
13.14 Muğla Dokuma
13.15 Mutaf İşleri
13.16 Peşkir Dokuma
13.17 Şal-Topik Dokuma
13.18 Şayak Dokuma
13.19 Şile Bezi Dokuma
13.20 Kastamonu El Dokumacılığı
13.21 Kendir Dokuma
13.22 Kutnu Dokuma
14. İPLİK/TEKSTİL
Geleneksel Halı ve Kilim Dokumacılığı
14.1 Cicim Dokumacılığı
14.2 Tülü Dokuma
14.3 Yaygı Yapımı
14.4 Sumak Dokuma
14.5 Zili Dokuma
14.6 Savan Dokuma
14.7 Urgancılık
14.8 El Halısı Tamirciliği
15. İPLİK/TEKSTİL
15.1 El Örgücülüğü
15.2 Çorap Örücülüğü
16. MADEN
16.1 Bakırcılık
16.2 Kalaycılık
16.3 Tombakçılık
17. MADEN
17.1 Bileyicilik
17.2 Bıçakçılık
18. MADEN
18.1 Nalbantlık
19. MADEN
19.1 Telkari Yapımı
19.2 Kazaziye Yapımı
19.3 Mıhlamacılık
19.4 Sadekarlık
19.5 Savatçılık
19.6 Kalemkarlık
19.7 El işi gümüş ev eşyası üreticiliği (Ajur, Dövü, Kakma, Sıvama, Döküm, Savat ve Kalem İşçiliği teknikleri ile)
20. MADEN
20.1 Sobacılık
21. TAŞ
21.1 Oltu,Lüle, Kehribar vb. Taş İşlemeciliği
21.2 Hacıbektaş Taşı İşlemeciliği
21.3 Mimari Eleman (Taş) İşlemeciliği
21.4 Sarımsaklı Taşı İşlemeciliği
22. TOPRAK
22.1 Çanakçılık
22.2 Çömlekçilik
23. TOPRAK
23.1 Çinicilik
24. HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI
24.1 Kolan Eşya (Yassı Kemer) Yapımcılığı
24.2 Hamutçuluk
24.3 Kedenecilik
24.4 Saraçlık
24.5 Semercilik
24.6 Kürtüncülük
24.7 Koşumculuk
24.8 Eyercilik
25. HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI
25.1 At Arabacılığı, Faytonculuk ve Kağnıcılık
26. HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI
26.1 Gramofon Tamirciliği
26.2 Halk Çalgıları Yapımı
27. HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI
27.1 Ebru, Hat ve Tezhip Sanatkarlığı
27.2 Nakkaşlık
28. HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI
28.1 Osmanlı Kilitçiliği
29. HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI
29.1 Folklorik Bebek Yapımı
29.2 Gölge Oyunları Tiplemeleri Yapımı
30. HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI
30.1 Ciltçilik
31. GIDA    
31.1 Şerbetçilik

 

  • Listede yer almayan ancak kaybolmaya yüz tutmuş meslek olduğu düşünülen meslekler için  Bakanlığın onayı esas alınır.