NAL-NALBANT

Özellikle tek tırnaklı hayvanlar, binek ve yük hayvanı olarak kullanılır. Yük hayvanı olarak kullanılan veya uzun yola götürülen hayvanların tırnakları bastıkları...

HASIRCILIK

1950'li yıllara kadar iklim daha yağışlı, sular daha boldu. Dereler, yaz ayların da suları azalmakla birlikte yaz kış akarlardı. ve yer yer...

BASMA – BASMACI

Pamuklu kumaşlar üzerine kök boyalarla baskı işi yapan kimselere "basmacı" bu işleme tabi tutulmuş bezlere de "basma" adı verilir Manilerimize kadar yansımıştır.

KUNTURACI – KUNDURA

İnsanoğlu yerleşik hayata geçtikten sonra nazikleşmiş, ayak altlarını koruyacak bir şeylere ihtiyaç duymuştur. Bu, başlangıçta nasıldı, ayak...

KALAFATÇI

Tahtalar arasındaki aralıklara katran dökerek su sızıntısını önleyen zanaatkarlara kalafatçı denirdi.1. Dünya Savaşı’na kadar gemilerin çoğu tahtadan yapılırdı. Tahtaların arasına suların sızıp...

EMANETÇİ

- Bir süreliğine eşyaları ücret karşılığı muhafaza eden kişilere emanetçi denirdi. -özellikle eski devirlerde insanlar, bir yere gittiklerinde eşyalarını, kıymetli varlıklarını...

HAKKAK

Tahta, maden veya taş üzerine oyma yapma, yazı yapan zanatkara hakkak denirdi.Taş ustaları denilen hakkaklar, taşı dantel gibi işler; bir sanat...

DÜLGERLİK

Yapıların kaba ağaç ve tahta kısımlarını yapanlar dülger denirdi.Ahşap binaların merdiven, döşeme, çatı, tavan gibi kısımlarını dülger ustaları yapardı.Dülgerlerin kullandığı ağaçların başında...

CİLTÇİ

Ciltçiler, kitapları koruma altına almak ve dağılmasını engellemek amacıyla, yazılı ...

SEBİLCİ

Eskiden sokak sokak gezerek su satan kişilere “Saka” denirdi. Sakalar, insanların su ihtiyacını hayvan sırtlarında taşıyarak sağlardı. Nüfusun artması ve gelişen teknolojiyle...

AYLAKÇI

Bir zamanlar İstanbul’da ateş kayıklarında, mavnalarda çalışan geçici işçilere aylakçı denirdi.Aylakçılar ramazanda kıyafet değiştirip dilencilerin arasına karışır, sadaka, fitre ve zekât topardı....

GAZETE DAĞITICILARI

TERCÜMAN - I AHVÂL / 1831 Avrupa'da 1609'larda başlayan gazetecilik, Türkiye 'ye 1790'larda gelebilmiş ve...

DÖNME DOLAPÇILAR

Dönme dolap denildiğinde birçok insanın aklına çocukluğundaki bayramlar, tatiller, lunaparklar gelir. Günümüzde popülerliğini yitiren dönme dolap genelde çocukların bindiği, küpeşteli, 3-4 metre...

DİVİTÇİLER

Mürekkep hokkası ile kamış kalem ve yazı aletlerinin konulduğu yazı takımına divit adı verilirdi. Bu aletleri yapan esnaf da divitçi ismiyle anılırdı. Evliya...

Hamallar

İstanbul’da her türlü yükleme, taşıma işini bir zamanlar hamallar yapardı. Eski İstanbul’da hamalların bir görevi de yangın çıktığı zaman, yangının olduğu yerdeki malları...

BOZACILAR

Boza darı, mısır veya bulgurla hazırlanabilen geleneksel bir Türk içeceğidir. Başka hiçbir içeceğe benzemeyen bozanın tarihi 8-9 bin yıl öncesine, Mezopotamya'ya dayanır. Osmanlı döneminde sıkça...

Fesciler

Sultan Mahmud'un fermanı üzerine fes imparatorluğun resmi şapkası oldu ve bu dönemden itibaren süvari ve topçu hariç, Osmanlı askerlerinin üniformasının bir parçası haline...

ARZUHALCİ

Osmanlı döneminde padişaha veya sadrazama taleplerini iletmek isteyen insanlar, arzuhallerini belirli kalıplarla pek çok terim ve deyim ile yazan arzuhalcilere başvururdu. Bu döneminde...

ÇÖMLEKÇİ

Topraktan yapılmış çanak, çömlek, testi, sürahi, bardak, kase, küp ve saksı gibi eşyalar satan esnafa çömlekçi denirdi. İstanbul’da çömlekçilik Roma dönemine kadar uzanır....

HALLAÇ

Hallaç ustası, sertleşen yorgan, yastık ve minderlerin pamuk ve yünlerini hallaç yayı veya bir marifetiyle çıkartırdı. Kaybolmaya yüz tutan mesleklerden biri olan hallaçlık...

SARAÇLAR

Osmanlı döneminde saraçlar hayvan eyerleri, yük ve binek arabaları için koşum takımları yapardı. Saraçların kullandığı aletler arasında teber, deriyi tıraşlamak için sıyırgı bıçağı...

ÇERÇİLİK

Çerçiler, eşek veya at üstünde taşıdıkları iğneden ipliğe birçok tuhafiye ürününü, sokak sokak dolaşıp vatandaşa malı karşılığında takas edere ya da para karşılığında satardı. ...

DÖKÜMCÜLER

İstanbul halkının ihtiyaç duyduğu kap kacak gibi çeşitli eşyaları pirinç ve bronzdan üreten döküm atölyeleri Süleymaniye ve Mercan civarındaydı. Evliya Çelebi Seyahanetme’de bu...

DEBBAĞLAR

• Debbağlık, her türlü deriyi çeşitli amaçlarla işleme zanaatıdır. • İstanbul, Fatih Sultan Mehmet zamanında debagat merkezi oldu. Bu amaçla Fatih Sultan Mehmet Kazlıçeşme’de 360...
Whatsapp İletişim
1
‎İSTESOB ile iletişime geçtiğiniz için teşekkürler! Size nasıl yardımcı olabiliriz?