İSTESOB GÜNEŞ OKULU

Projenin Adı : İSTESOB ve İkitelli OSB’nin VTE Alanındaki Eğitim ve Danışmanlık Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Uygulayıcı Kurum : İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği

Ortak : İkitelli OSB Mütevelli Heyeti Başkanlığı

Projenin Amacı : İSTESOB ve İkitelli OSB’nin enerji verimliliği ve temiz enerji kaynakları konusunda vereceği eğitim, danışmanlık ve destek hizmetleri yoluyla İstanbul’daki esnaf-sanatkar ve KOBİ’lerin konuya ilişkin bilgi ve bilinç düzeylerinin arttırmak, özellikle yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren/gösterecek olan  işletmelerin kapasitelerinin geliştirilmesine destek olmak ve böylece enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ile İstanbul’un enerji yoğunluğunun ve sera gazı salınımının azaltılmasına katkı vermektir.

Projenin Kaynağı : İstanbul Kalkınma Ajansı

Tarih : 01.09.2004 – 31.08.2015

Projenin Son Durumu : Proje başarı ile tamamlanmıştır.

 

Dünyanın en önemli enerji kaynağı güneştir.

Güneş enerjisi çevre açısından temiz bir kaynak özelliği taşıdığından da fosil yakıtlara alternatif olmaktadır. Güneş enerjisi hem bol, hem sürekli ve yenilenebilir hem de bedava bir enerji kaynağıdır. Bunların yanı sıra geleneksel yakıtların kullanımından kaynaklanan çevresel sorunların çoğunun güneş enerjisi üretiminde bulunmayışı bu enerji türünü temiz ve çevre dostu bir enerji yapmaktadır.

Güneş enerjisi günümüzde konut ve is yerlerinin iklimlendirilmesi (ısıtma-soğutma), yemek pişirme, sıcak su temin edilmesi ve yüzme havuzu ısıtılmasında; tarımsal teknolojide, sera ısıtması ve tarım ürünlerinin kurutulmasında; sanayide, güneş ocakları, güneş fırınları, pişiricileri, deniz suyundan tuz ve tatlı su üretilmesi, güneş pompaları, güneş pilleri, güneş havuzları, ısı borusu uygulamalarında; ulaşım-iletişim araçlarında, sinyalizasyon ve otomasyonda, elektrik üretiminde kontrollü olarak kullanılmaktadır.

Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı durumdadır. Türkiye’de güneş enerjisinin en yaygın kullanımı sıcak su ısıtma sistemleridir. Fotovoltaik – güneşten elektrik kazanma- da son yıllarda hızla büyüyen bir sektördür.

Ülkemizde güneş enerjisinden yararlanmaya dönük aktiviteler ve bu alanda kurulan işletmeler hızla çoğalmaktadır. İşletmelerin en önemli ihtiyaçlarından biri de nitelikli elemandır. Mevcut enerji kurulum piyasasında yer alan elemanların el yordamıyla yenilenebilir enerji tesisleri kurması ve buna ek olarak kurucu şirketlerin bakım onarım faaliyetlerini de ülke dışından yürütmek istemeleri sektörün bir handikabıdır.

Bu endüstride maliyetlerin yüksek olması,çalışanların eğitimsiz olması, standartların yakalanamaması, kaynakların etkin kullanılamaması, rekabet gücünün az olması nedeniyle üretim kontrolünün sağlanamaması girdilerde standardın tespit edilememesi işletmecilerin en çok şikâyet ettiği konular arasında yer almaktadır.

Bu Proje ile Almanya’daki Güneş Okulları modeli İstanbul’a getirilmiş olacaktır.

Proje çerçevesinde kurulan İSTESOB Güneş Okulu ile güneş enerjisi ile fotovoltaik ve solar thermie alanlarında nitelikli ara eleman yetiştirilmesine katkı verilecektir.

Bu eğitimlerden geçen kişiler güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren işletmelerde teknik eleman olarak kurulum, işletme, bakım ve onarım hizmetlerinde görev alabilecektir.

Eğitim Faaliyetleri

Eğitim Yeri: İSTESOB Güneş Okulu

Eğitim Konuları:

  • Fotovoltaik (Güneşten Elektrik Kazanma) (32 SAAT)
  • Solar Thermie (Güneş Enerjisiyle Isınma) (32 SAAT)

Eğitime Katılacak kişilerde Aranacak Nitelikler: Tesisat teknolojisi ve elektrik-elektronik teknolojisi alanları altındaki mesleklerde en az teknik lise diploması veya ustalık belgesine sahip olan kişiler katılabilir.

Eğitim Maliyeti: Eğitimler proje süresince ücretsizdir.

Eğitim Sonucunda Verilecek Belge: Kurs sonunda kursiyerlere Proje çerçevesinde hazırlanan Katılım Belgeleri verilecektir.