KALAFATÇI

  • Tahtalar arasındaki aralıklara katran dökerek su sızıntısını önleyen zanaatkarlara kalafatçı denirdi.
  • 1. Dünya Savaşı’na kadar gemilerin çoğu tahtadan yapılırdı. Tahtaların arasına suların sızıp gemileri batırması tehlikesi vardı. Tahtaların arasında pamuk veya benzeri maddeler sıkıştırıp sonra da üstüne kaynamış katran dökülürdü. Bu işleme kalafat denirdi.
  • Gemilerin demirden yapılmaya başlanmasıyla bu mesleğe olan ihtiyaç da azalmıştır.