GAZETE DAĞITICILARI

İLK FİKİR GAZETESİ: TERCÜMAN - I AHVÂL
TERCÜMAN – I AHVÂL / 1831
  • Avrupa’da 1609’larda başlayan gazetecilik, Türkiye ‘ye 1790’larda gelebilmiş ve bu tarihte Fransızca gazeteler yayımlanmaya başlamıştı. Türkiye’de ilk gazete 1831 yılında devlet tarafından haber gazeteciliği şeklinde resmi bir gazete olarak yayımlanmaya başladı. 1840’ta özel kişilerin çıkarmaya başladıkları gazeteler de yarı resmi nitelikteydiler.
  • 19. Yüzyılın başlarında gazete satıcıları başbayi, bayi, müvezzi olarak üçe ayrılırdı.
  • Dağıtıcılar, Bab-ı Ali ve Beyoğlu’ndaki matbaalardan aldıkları gazeteleri alıp sokak sokak gezerek vatandaşlara dağıtırdı.
  • Meşrutiyet döneminde en büyük itibarını kazanan bu meslek, sabit bayilerin yaygınlaşmasıyla tamamen kaybolmuştur.