ARZUHALCİ

  • Osmanlı döneminde padişaha veya sadrazama taleplerini iletmek isteyen insanlar, arzuhallerini belirli kalıplarla pek çok terim ve deyim ile yazan arzuhalcilere başvururdu.
  • Bu döneminde arzuhalci olmak isteyenler, Divan-ı Hümayun Çavuşları Ocağı’nda bir sınava tabi tutulurdu.
  • Evliya Çelebi’nin aktardığına göre 17. Yüzyılda İstanbul’daki arzuhalci sayısı 500 civarındaydı.
  • Arzuhalciler Cumhuriyet sonrasında devlet ve daireleri ve mahkeme önünde çalışmaya başladılar. ‘Dilekçe yazılır’  tabelasına sahip dükkanları günümüzün arzuhalcileri olarak kabul edebiliriz.