DÜLGERLİK

  • Yapıların kaba ağaç ve tahta kısımlarını yapanlar dülger denirdi.
  • Ahşap binaların merdiven, döşeme, çatı, tavan gibi kısımlarını dülger ustaları yapardı.
  • Dülgerlerin kullandığı ağaçların başında meşe ile çam gelirdi. En çok kullandıkları aletler ise bıçkı, rende, çekiçtir.
  • Dülgerlik, makineleşmenin yaygınlaşması yerini mobilyacılığa bırakmıştır.