Hamallar

  • İstanbul’da her türlü yükleme, taşıma işini bir zamanlar hamallar yapardı.
  • Eski İstanbul’da hamalların bir görevi de yangın çıktığı zaman, yangının olduğu yerdeki malları kurtarmaktı.
  • Hamallar bölüklere ayrılmış şekilde çalışmaktadır. Her bölüğün ayrı bir bölgesi bir vardır ve hiçbir hamal diğer bölüğün bölgesinde yük taşımaz.
  • Bu meslek günümüzde Sirkeci, Emiönü gibi iş hanlarının olduğu, dar sokaklara sahip semtlerde devam etmektedir.