728

BAŞKAN FAİK YILMAZ BAKAN TÜFENKCİ İLE ICPEN TOPLANTISINA KATILDI

BAŞKAN FAİK YILMAZ BAKAN TÜFENKCİ İLE ICPEN TOPLANTISINA KATILDI

Birlik Başkanı Faik Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye’nin dönem başkanlığını yaptığı Uluslararası Tüketici Koruma ve Uygulama Ağı (ICPEN) ilkbahar toplantısına katıldı. 46 ülkeden kurum ve kuruşların temsilcilerinin yer aldığı toplantıda tüketici sorunlarının çözümü, tüketici hakları konusunda ülkeler arasındaki iş birliği ve dayanışmanın artması için çalışmalar yürütülecek.

2017-2018 Dönem Başkanlığını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü ICPEN, tüketicileri korumak amacıyla sınır ötesi ticari faaliyetler hakkında bilgi paylaşımını ve uygulayıcı kurumlar arasında uluslararası işbirliğini sağlamayı hedefliyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Uluslararası Tüketici Koruma ve Uygulama Ağı’nın (ICPEN) Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı ve Bahar Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın önemli dönüşümler yaşadığını ifade etti.

YENİ TEKNOLOJİLERLE TÜKETİCİNİN RİSKLERİ ARTTI

Yeni bir sanayi modelinin Endüstri 4.0 adıyla yaygınlaştığını, bir yandan da dijital ekonomi ile onun getirdiği ticari uygulama biçimlerinin tüm ülkeleri ve insanları etkisi altına aldığını belirten Tüfenkci, Böyle bir dönüşüm iklimi içerisinde, ekonomik olarak zarara uğrama ihtimaline ve sağlık ve güvenlik risklerine en açık olan kesim hiç kuşkusuz tüketicilerdir. Zira hayatları boyunca on binlerce mal ve hizmet satın almakta, on binlerce reklama maruz kalmaktalar. Dijital ekonominin getirdiği ticari ilişki biçimleri de tüketiciler için her şeyi biraz daha karmaşık hale getiriyor. Teknolojik dönüşüm, hem tüketici sorunlarını artırıyor hem de çözüme yönelik imkânlar ve araçlar sunuyor. Tüketici sorunlarının çözümü, aynı zamanda, tüm dünyada konuyla ilgili olarak çalışan kamu kurumları arasında iş birliğini de zorunlu hale getiriyor. Büyük bir çoğunluğu sınır ötesi hale gelen tüketici sorunları karşısında tüketici politikasında küresel bir yönetişim anlayışının sağlanması, diğer bir deyişle iş birliği ve dayanışmanın kurumsal hale getirilmesi büyük bir önem taşımaktadır.” dedi.

Bülent Tüfenkci, Türkiye’nin, başkanlık dönemine 3 yeni çalışma grubu kurarak başladığını, bu çalışma gruplarının “Sosyal Medya Yoluyla Reklamcılık”, “Tüketici Sorunlarının Tazmini ve Kamu İdarelerinin İşlevi” ve “Tüketici Hukuku Ortak Dijital Terminolojisi” olduğunu bildirdi.

ULUSLARARASI FİRMALAR TİCARETTE YEREL FİRMALARIN YERİNİ ALIYOR

Ticaretin yerelden uluslararası zincire doğru giden bir anlayış taşıdığını, tüketici tercihlerinde de yerelden uluslararasına doğru kayma yaşandığını belirten Bakan Tüfenkci,” Paylaşım ekonomisi noktasında yine taksicilerin tüm dünyada maruz kaldığı yeni uygulamalar, tüketicin bu uygulamalardaki konumu, bundan zarar görmemesi noktasında neler yapılabilir, burada ortak bir platformda, ortak bir uygulamada buluşulabilir mi, bugün ve yarın tartışılacak.” dedi ve şunları ekledi:
Tüketici tercih eğilimlerine baktığımızda da global tüketici tercihlerini sıralayabiliriz. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan dijital tüketim, dijital ticaret noktasında tüketicinin korunması, tüketicinin binlerce reklamla farkına vararak veya varmayarak, reklam bombardımanı içinde tüketicinin bilinçlendirilmesi ve doğru seçimlere yönlendirilmesi, ürün güvenliğinden piyasasının gözetlenmesine kadar, tüketicilerde oluşan mağduriyetin giderilmesinde uluslararası anlamda kamu otoriteleri neler yapabilir noktasında 3 gün sürecek bu çalışmada ortak bir bildiri yayımlanarak bir perspektif çizilmesini arzu ediyoruz

 

  • 1ICPEN
  • 12ICPEN
  • 14ICPEN
  • 15ICPEN
  • 16ICPEN
  • 17ICPEN
  • 19ICPEN

Benzer yazılar