PERAKENDE SEKTÖRÜ VE ESNAF…

Türkiye’de perakende sektörü 300 milyar doları aştı. Bu gerçekten büyük bir kapasite.  Ancak perakende sektöründe bu kapasitenin büyük bölümü esnaf sanatkarlar cephesindeyken giderek bu oran düşüyor. Perakende sektöründe geçmiş yıllarda dönen paranın yüzde 60’ı esnaf sanatkarlardayken bu oran son dönemlerde yüzde 20’lere geriledi. Sektör hacmi bir bakıma AVM’ler ve sermayenin market zincirlerine geçti. Bu düşüş de esnaf sanatkarlarda ciddi bir kan kaybını gösteriyor.
Perakendecilik sektörü ve özellikle büyük market zincirleri  ile alışveriş merkezlerine ilişkin
düzenleyici mevzuatın bulunmaması nedeniyle esnaf ve sanatkar işletmelerinin uğradıkları mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Bunun için de  “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı”nın yasalaştırılarak bir an önce hayata geçirilmesi bekleniyor.
Girişimciliğin desteklenmesi adına, ilk defa faaliyete başlayan esnaf ve sanatkârların
belirlenecek bir süreyle vergiden muaf tutulması, mevcut esnafa da vergi teşviklerinin sağlanması artık şart oldu. Bu ve benzer konular şu anda Esnaf Şurası komisyonlarının önünde yer alıyor. Umarız beklenen yasalar bir an önce çıkarılır ve Anayasa’nın 173. Maddesinde belirtildiği gibi  esnafın korunup kollanması sağlanır.