ODALARDA ESBİS PROFESYONELLİĞİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bu yıl devreye soktuğu bilgisayar ağı olan ESBİS programı ile odalarımız müesseseleşiyor. Dahası odalardaki üye işlemlerine tam bir ciddiyet gelmeye başladı.
Sistemini kurup düzenli çalışan odalar zaten birer müessese konumundaydılar. Ama çoğu odada sistem olmadığı gibi üyelerin işlemleri gelişigüzel yapılıyordu. Üyelerin aidat borçları çoğu zaman gecikme faizi uygulanmadan hatır gönül işleriyle tahsil edilebiliyordu. Deyim yerindeyse bir çoğunda işlemler bakkal defteri zihniyetiyle yapılıyordu. Tabi bu gelişigüzel uygulamalar,  oda başkanlarının üyelere iyi niyetle yaklaşımından kaynaklanıyordu. Üyeler de bu konuyu alışkanlık haline getirdikleri için oda genel sekreterleri, işlem bedellerini tahsilde zorlanıyordu. Hatta iş pazarlık yapmaya kadar gitmiş, aidat  tahsilatlarında genel sekreterler üyelerle kavgalı hale gelmişti. Geliri giderini karşılamayan bir çok odada ise üye aidat alacakları konusunda “Ne kadar tahsil edersek oda bir kazanç” mantığı hakimdi.
Artık bakanlığın bilgisayar ağı ESBİS buna müsaade etmiyor. Üye, borcunu sistemde ne görünüyorsa onu ödemek zorunda kalıyor. Bu durum da en çok genel sekreterlerin işini kolaylaştırdı. Genel sekreterler indirim isteyen  üyeye, “Her şey bakanlığın kontrolü altında. Biz işlem bedellerinde bir şey yapamıyoruz. Sistem müsaade etmiyor. Yaparsak suçlu duruma düşüyoruz” diyor ve işin içinden kolayca çıkabiliyorlar.
Bu durum odaları tam bir müessese konumuna getirdi. Üye ile yüz göz olmak, tartışmak ortadan kalktı. Tabii odalarda çalışan personel de bilinçleşti, profesyonelleşti. Gerekli bilgi ve mevzuatla donanmış oda personelleri  gerekli ciddiyeti takınıp otoriteyi sağlayınca üye de kendine çeki düzen veriyor. Sonuçta mevzuat işlemlerinde de başarı, sağlıklı  insan ilişkileri ile gerçekleşebiliyor.
Oda genel sekreterleri ve personellerin son yıllardaki başarılı çalışmalarında eğitimin büyük önemi ortaya çıkıyor. Eğitime fazlasıyla önem veren İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz’ın bu gelişmede payı büyük. İSTESOB, İstanbul’da ESBİS için üç büyük eğitim düzenledi. Bu da yetmiyormuş gibi genel sekreterlere  2’si İstanbul dışında olmak üzere kapsamlı eğitim seminerleri düzenledi. Bu eğitimlerde insan ilişkilerinden üyelere hitabete kadar bir çok konu yer aldı.  İşte böylesine eğitim donanımı ile oda personelleri gerçekten sınıf atladı ve odalar müesseseleşme konusunda hayli ilerledi.
Eğitim demişken, bu konuda İSTESOB büyük bir adım attı ve Kasım ayının 22’sinde tarihi bir günü hep birlikte yaşadık. Evet İSTESOB 62 yıllık tarihinde ilk defa Avrupa çapında  bir okul yaptırmaya soyundu ve temelini de 22 Kasım’da Başkan Faik Yılmaz,  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün,  İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İOSB İcra Başkanı Nihat Tunalı ile birlikte attı.  Böylece İSTESOB İstanbul’un ilk İşletmelerüstü Eğitim ve Teknoloji Merkezi’ni kuruyor. Bu okul gerçekten İstanbul’a kazandırılan önemli bir eser olacak.İkitelli’de temeli atılıp inşa edilen bu okul  teknoloji ve iletişim çağında her mesleğe nitelikli eleman yetiştirecek. Bir başka büyük katkısı teşkilat mensuplarının ufkunu açacak,   Atamızın deyimiyle çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine  taşıyacaktır.  Böylece, “İstanbul Ticaret Odası gibi kurumumuz  bir okula sahip değil” ezikliği de ortadan kalkacak. Ve İSTESOB Türkiye’de eğitim ve öğretimin önemini bilen, istihdam sağlayan, toplumun belkemiği olan misyonunu  en verimli şekilde uygulayan kurum görüntüsüne girecek. İSTESOB okulunun bende ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
İSTESOB’un çok değerli mensupları,  esnaf sanatkarlar 2013’e yeni yasaların kaygıları ile girecek. Konuyu enine boyuna sayfalarımızda işledik.  Ve bir yılın daha sonuna İstanbul EsnafDergisi’nin de son sayısına nokta koyduk. Yeni yılda yeni bir sayı ile karşınızda olmak üzere sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum.