BU FIRSAT KAÇMAZ

2011 CEZALARINA DİKKAT !
İçinde bulunduğumuz ayda kamu borcu olan vatandaş ya da esnaf tacir, nihayet uygulamaya konulan Torba Yasa için bir koşuşturma içine girdi. Gerçekten de Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı vergi affı çıktı, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Vergi ve SGK prim borcu olanlar için büyük fırsat ve mutlaka yararlanılmalı. Altını çizerek; “BU FIRSAT KAÇMAZ” diyorum.
2010 yılı sonuna kadar olan borçlar tamam, peki 2011 yılı ceza ve miktarları ne olacak? İşte  Vergi Usül Kanunu (VUK) hükümlerine göre 2011 yılında gerçek ve hükmü şahıslara uygulanacak olan cezaların miktarları belli oldu.
Esnaf sanatkarlardan bazı önemli fiilleri yapmayanlara uygulanacak cezaları belirtmek gerekirse FİİLLER ve CEZALAR şöyle sıralanıyor:
Fatura Vermeme-Almama fiili ve cezası: 
Fatura verme mecburiyetinde olanlar bu hususa uymadıkları takdirde fatura bedelinin yüzde 10’u tutarında “özel usülsüzlük” cezasına muhatap olacaklar. Bu cezanın tutarı düzenlenmeyen her fatura için 170 TL’den aşağı olmaz ve yıllık toplam cezanın üst sınırı da 80.000 TL’yi aşmaz.
Fatura almayanlara da ceza var. l. ve ll. Sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı satın aldıkları mal veya hizmet tutarı 700 TL’nin altında olsa dahi fatura almaları gerekiyor.
Tüketici durumunda olanlar ise, fatura almadıkları takdirde bu durumun incelemede ortaya çıkması halinde 34 TL’lik özel usülsüzlük cezasına çarptırılır.
Fiş kesmeme halinde ceza:
1 Ocak 2011 tarihinden itibaren; yazar kasa fişi veya perakende fişi düzenlemeyenlere, sinema, tiyatro bileti ve taşımacılıkta bileti kesmeyenlere her belge için 170 TL özel usülsüzlük cezası kesilecek. Bu konuda da yıllık toplam cezanın üst sınırı 80.000 Tl olacaktır. Fiş almayanlara da 34 TL ceza kesilebilecek.
İrsaliye tanzim etmeyenler:
Sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi ve günlük müşteri listesi düzenlemeyenlere her belge için 170 TL (Örnek 10 irsaliye düzenlemeyene 1.700 TL) özel usülsüzlük cezası kesilecek.Bu konuda da yıllık üst sınır 80.000 TL.
Sahte belgeye 5 yıl hapis:
2011 yılında vergi kaçakçılığı suçu işleyenlere hesaplanan verginin “3katı” vergi ziyaı cezası kesilecek.Defter ve kayıtlarda muhasebe hilesi ya da tahrif ve sahte belge düzenlenmesi tesbitinde 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.
Yukarıdaki hususlar dışında Maliyenin istediği bilgi ve belgelerin verilmemesi halinde 260-1070 TL arasında, Vergi Kimlik numarası kullanılmaması durumunda 800 TL, Maliyenin ikazına rağmen durmayan araçlara 600 TL, Muhasebe standartlarına uymayanlara 3.700 TL olarak belirlenen cezalar, 2011 yılı içinde uygulanacak olan “özel usülsüzlük” cezaları tutarıdır. Bu arada 2011 yılı vergi borcunu vadesinde ödemeyenlere, vade bitim tarihinden itibaren aylık % 01,40 gecikme zammı uygulanacak.
Tüm esnaf sanatkarlarımıza ödemelerinde gecikmesiz ve cezasız bir yıl diliyorum.
Fikret HELVACIOĞLU