Bacıyan-ı Rum Öncesi ve Sonrasında Türk Kadını Araştırmalar – İncelemeler

Yayın Yılı :  2018

Kitap Hakkında:

Bir ülke veya memleketin teşkilinde kadının yeri önemli olmasına rağmen onların tarihi süreç içindeki durumlarını, inanç yapısını, mitoloji ve sözlü-yazılı kaynaklardaki yerlerini, sosyal ve ekonomik faaliyetlerini, yüklendiği misyonları, kadın-erkek arasındaki ilişkileri, hatta devlet başkanlığı dahi tüm siyasal alanlarda söz sahibi olma gibi konuları içine alan çalışmaların yapıldığını ve bu çalışmaların genel yorumlara gidecek bir seviyeye ulaştığını söylemek çok güçtür. Ancak söz konusu konularda kadınlarla ilgili bilimsel araştırmalar yapmanın sadece tarih alanını ilgilendirdiğini belirtmek gerekir.