Altay Communities Language and Literature Issues

Yayın Yılı :  2017

Kitap Hakkında:

İki yılda bir yapılan ve artık geleneksel bir hale gelmiş olan Altay Toplulukları Sempozyumu, bu defa 20-22 Temmuz 2015 tarihlerinde Antalya’da Akdeniz Üniversitesi’nin çatısı altında 150 civarında Altayist akademisyenin katılımıyla gerçekleşti. Sempozyumun konusu ise Altay halk topluluklarında dil, tarih, din ve inanç ritüelleri teşkil etmiştir. Sempozyuma sayıca çok fazla bilim insanının katılması ve birbirinden farklı konular ve meselelerle ilgili bildiriler sunulması, bildirilerin dil, tarih ile din ve inanç ritüelleri konusunda üç ayrı kitap halinde hazırlanması icap etmiştir. Bu bağlamda bu kitap Altay halk topluluklarının din ve inanç ritüelleri ile ilgili olarak sempozyumda sunulan ve sempozyum sekreterliğine intikal eden 24 makaleyi kapsamaktadır. Bu makalelerin önemli bir kısmı Altay dil ve lehçelerinde, bir kısmı ise İngilizce ve Rusça olarak hazırlanmıştır.

In the context of these issues, the Altai Communities Symposium, which is held every two years and which has bocem a tradition henceforth, was conducted with the participation of about 150 Altai’ist academicians at Akdeniz University in Antalya on 20-22 July 2015. The theme of the symposium was focused on the language, literature, history and religion and belief rituals of the Altai peoples anda communities. The participation in the symposium of so many scholars and the variety of the papers they presented, in termes of topics and issues, required that three separete books be prepared for publication on language, history and religion and belief rituals.