İHLAS HOLDİNG A.Ş. ÖZEL TÜRKİYE GAZETESİ HASTANESİ VE İSTESOB ARASINDA DÜZENLENEN SAĞLIK HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

  • SÖZLEŞME KONUSU

HASTANE’ nin ANLAŞMALI KURUM idari personel ve çalışanları, bağlı meslek odaları ve personelleri, üyeleri ve onların 1. Derece yakınlarına (eş, çocuk, anne, baba) sunacağı indirimleri, tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlemektedir.

  • ÇALIŞMA ŞEKLİ

ANLAŞMALI KURUM idari personel ve çalışanları, bağlı meslek odaları ve personelleri, üyeleri ve onların 1. Derece yakınlarına (eş, çocuk, anne, baba), HASTANE’ ye kurum kimlik belgeleri veya kurumdan aldıkları bir yazı ile müracaat edecekler, HASTANE’ ye ödemeleri bizzat kendileri yapacaklardır.