AHİ EVRAN’IN ATÖLYESİ

Ahi Evran Horasandan Anadolu’ya geldiğinde Kayseri’ye yerleşerek bir deri işleme atölyesi kurdu.

O dönemde dericilik mesleği ile uğraşanlara debbağ denilirdi. Ahi Evran tarafından kurulan deri işleme atölyesi zamanla gelişerek, bir deri işleme çarşısı halini aldı. Buraya Debbağlar Mahallesi denilmeye başlandı. Günümüzde dehala debbağlar mahallesi olarak anılmaktadır.

Ahi Evran’ın atölyesi ile; mesleki, ahlaki, görgü kuralları konularında dersler verilen zaviyesi zamanla gelişerek bir sanayi sitesi halini almıştır.

AHİ EVRAN VE DERİCİLİK

Ahi Evran’ın mesleği dericiliktir. Ahi Evran’ın meslek yaşamına demirci çırağı olarak başladığı söylense de bu kesin değildir. Dericilik mesleğinde çok başarılı olan Ahi Evran iki yılda çıraklıktan kalfalığa yükselmiştir.

Ahi Evran, dericilik mesleğinin Anadolu’da yaygınlaşmasını sağladığı gibi deri işleme sanatının inceliklerini de ahilere öğreterek dericilik sanatına katkıda bulunmuştur.

DERİCİLİK SANATI

Dericilik neredeyse uygarlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar, avladıkları hayvanların etinden beslenirken derisinden de elbise, mutfak eşyaları, süs eşyaları ve silahlar yapmışlardır.

kadim Türklerde de deri işleme sanatı oldukça gelişmişti. Deri, doğada zamanla çürüyüp yok olan bir nesne olduğu halde, Hunlardan günümüze kadar ulaşan 2000 yıllık deri eşyalar bulunmuştur. Bu eşyalar genel olarak Pazrık kurganından çıkan deri giysiler, at eyeri, at koşum takımları, yiyecek kapları ve süslemelerdir. Bu eserlerle deri işleme sanatının Türklerde diğer milletlerden daha önde olduğunu boyanmış deri eşyalarla anlıyoruz. Çünkü özellikle Hunlar döneminde; boyanmış der ürünleri kullanılırken, başka milletlerde boyanmış deri eşyalara rastlanmamıştır.

Türk dericilik sanatı kadim Türklerle başlamıştır. Hunlardan kalan miras ile gelişmiştir. Selçuklu ve Osmanlı döneminde Ahi Evran ve Ahilik Teşkilatı ile seçkin sanat eserlerine dönüştürülmüştür. Bir teşkilatlanma yapısına kavuşması ile standartları ve kaliteyi en üst düzeye çıkarmıştır.

AHİLİK TEŞKİLATLANMASI

Ahi Evran, Anadolu’da Ahilik teşkilatlanmasına, kendisinin de dahil olduğu dericilik mesleğinde başlatmıştır. Ahi Evran’ın başkanı olduğu Ahilik teşkilatı zamanla genişleyerek diğer meslek gruplarını da içine almıştır.

Ahi Evran Selçuklu Devleti döneminde 32 mesleğin başkanı olarak kabul edilmiş ve esnafların sosyal ve ekonomik faaliyetlerini yönlendirmiştir.