AHİLİK TEŞKİLATININ YÖNETİMİ

AHİLİK TEŞKİLATININ YÖNETİM ORGANLARI

Ahilik sistemi, meslek kollarını dikkate alarak oluşmuş bir teşkilattı. Her meslek kolu, kendi içinde örgütlenerek, Ahilik teşkilatının üst yönetimine bağlanırdı.

Ahilik teşkilatının iki önemli yönetim organı vardı. Bunlardan biri beş kişiden oluşan, “Yönetim Kurulu” idi. Diğeri ise, Ahilik sisteminde en üst düzey yönetim organını oluşturan “Büyük Meclis” idi.

Tabi ki, her yerleşim yerinde kurulmuş Ahilik teşkilatı, “Kırşehir Ahilik Teşkilatı”na bağlıydı. Kırşehir Ahilik Teşkilatına gösterilen bu ayrıcalık; Ahi Evran’ın Kırşehir’de yaşamış ve Ahilik teşkilatını buradan yönetmiş olmasından kaynaklanmaktaydı.

YÖNETİM KURULU

Yönetim kurulu en az beş kişiden oluşurdu. Bu kişiler her meslek kolunun üyeleri arasından seçilirdi. Bu kurula üye olacak kişilerde; Müslüman olmak, en az beş yıl ustalık yapmış olmak, tutukluluk hali bulunmamak, en az üç usta yetiştirmiş olmak ve güzel ah- lak sahibi olmak gibi şartlar aranırdı.

ESNAF ŞEYHİ

Yönetim kurulunda birinci üye, aynı zamanda yönetim kurulu başkanlığını da yapıyordu. Esnaf şeyhi de denilen birinci üye olmadan yönetim kurulu toplanamazdı. Görevi ise, esnaf kolunun genel eğitimi ile ilgilenmekti.

YİĞİT BAŞI

Yönetim kurulunun ikinci üyesidir. Ahilerin yetiştirilmesi, hammadde dağıtımının sağlanması, esnafa verilen disiplin cezalarının uygulanması, ustalık törenlerinin yapılması ve orta sandığının yönetilmesinde Ahi Şeyh’ine yardımcı olmak gibi görevleri vardı.

İŞÇİ BAŞI

Yönetim kurulunun üçüncü üyesidir. Üretilen malların kalite yönünden denetiminin yapılması, hatalı malların imha edilmesi, zarar gören tüketicinin zararının giderilmesi ve standartların korunması konularında görevliydi.

HAKEM HEYETİ

Yönetim kurulunun diğer iki üyesidir. Esnafların kendi aralarındaki anlaşmazlıkların, esnaflarla Ahilik teşkilatı yönetimi arasındaki ve yönetim kurulu üyeleri arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde hakemlik yaparlardı.

BÜYÜK MECLİS

Ahi teşkilatının en üst yönetim organıdır. Bir yer­ leşim yerindeki tüm meslek kollarının başkanlığını yapan esnaf şeyhlerinin toplanmaları ile oluşurdu.  Meclis kendi içinden bir üyeyi başkanlığa seçerdi. Bu meclis başkanlarına” Ahi Baba Vekili” denirdi. Ahilik teşkilatını ilgilendiren tüm konuların denetim ve son karar organıydı. Ayrıca Ahilik teşkilatı ile devlet yönetimi arasındaki ilişkileri de düzenlerdi. Devlet yönetiminin kararlarına karşı esnaf çıkarlarını savunmakta, Büyük Meclis adına, Ahi Baba Vekil’inin göreviydi.

Tüm yerleşim yerlerindeki Büyük Meclisler Kırşehir Ahi Baba vekilliğine bağlıydı. Böylece ülkedeki tüm Ahi teşkilatlarında birlikler oluşturuluyordu.