AHİLİK

AHİLİK

Ahilik teşkilatı, Selçuklu Devleti döneminde; Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasına hız kazandırmıştır. Bu teşkilat, Ahi Evran tarafından kentlerde kurulmuş ve köylere kadar örgütlenebilmiş sivil bir esnaf örgütlenmesidir.

Ahilik; kişi olarak bir insanın maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarını gidermeyi, toplumu ekonomik ve sosyal açıdan dengede tutmayı amaç edinmiştir. Sanat, ticaret, dayanışma ve yardımlaşmayı ön planda tutmuş; köklerini Türk töresinden ve İslam dininden almış bir kurumdur.

Ahilik; sanatta ve ticarette kaliteyi, sosyal hayatta güzel ahlakı, üretken ve çalışkan insanı destekler.

AHİ EVRAN’A GÖRE AHİLİK:

Ahi Evran kurmuş olduğu Ahilik teşkilatını tanımlarken; Ahiliğin insan bilimi olduğunu, her çağda, her ortamda denge ve düzen tutturduğunu; dağıtan değil toparlayan olduğunu, yıkan değil yapan olduğunu, bu dünya ile ahiret arasında denge kurduğunu vurgulamaktadır.

Ahilik insanı merkeze alıp, insanın mutluluğu için oluşturulmuş sosyal ve ekonomik hayatı düzenleyen bir sistemdir.