Kuruldaki Görevi Ad Soyad 
  FAİK YILMAZ
 ere
 • Başkan Vekili
MESUT ŞENGÜN
sad
 • Asil Üye
MUSTAFA  UZUN
g1
 • Asil Üye
ŞÜKRÜ AKYÜZ
 
 • Asil Üye
YAŞAR HANGÜN
 
 • Asil Üye
KORAY ÖZTÜRK
 
 • Asil üye
MAHİR EREKE
 
 • Asil üye
AHMET YAZICI
 
 • Asil üye
ÜMİT YAŞAR DEMİR
 
 • Asil üye
ÖMER OSMANOĞLU
 
 • Asil üye
DURAN YALÇINKAYA
 Muzaffer Garip
 • Genel Sekreter
MUZAFFER  GARİP