Kuruldaki Görevi Ad Soyad
  • Başkan
CAFER DAĞ
  • Başkan Vekili
VAHAP OSMANOĞLU
  • Asil üye
NEZİH MERT
  • Asil üye
FİKRET  ÇELİK 
 Ekran Resmi 2015-08-19 12.10.33
  • Asil üye
Hıfzı KEKEÇ