MESLEK SEÇECEK GENÇLERE YOL GÖSTERİCİ BİR KİTAP

Ailemizdeki mutluluğumuz iş hayatımızdaki performansımızı da olumlu yönde etkiler. Tam tersi iş hayatındaki sıkıntı ve sorunlarımız biz istemesek de ailemizdeki huzurumuza yansımaktadır. Duygusal bir varlık olan insanın hayatı bir bütündür. Biz her ne kadar farklı ortamlardaki rollerimizi başarıyla oynuyorsak da bazen bu rollerin karıştığı ve diğerini etkilediği olmaktadır. Hayat denen zaman dilimini ölçerken bir günü esas alarak değerlendirmede bulunursak en çok vaktimizin geçtiği yer genellikle işimiz, mesleğimiz ve iş hayatımızdır. Öyleyse başta bizim kendi tercih ve gayretlerimizle belirlediğimiz mesleğimiz ve işimizin hayatımız için çok önemli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
O halde yapılması gereken nedir? Bir başka ifadeyle doğru ve isabetli okul-meslek seçimi yapmak geleceğimizi sadece kariyerimizi değil hayatımızın kararlarını vermek demektir. Bunu kişiliğimize, ilgilerimize ve yeteneklerimize uygun başarmak için neler yapmalıyız? “Mesleğim Hayatım” adlı kitap işte bu sorulara bir nebze olsun cevap vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Kitabın ismi “Mesleğim Hayatım”. Bu isim kitabın içeriğiyle son derece uyumlu olduğu ve kitabı tam anlamıyla temsil ettiği, iki kelime ile kitabın muhtevasını kuşattığı söylenebilir. Bazen yazarlar dikkat çekmesi için kitapla çok alakalı olmayan isimler de koyabilmektedir. Yazarın ilk kitabında yer alan ve kitabına da ismini veren “Altın Bilezik” makalesinde olduğu gibi ikinci kitabı Mesleğim Hayatım’ da benzer şekilde içerikteki ilk makalenin başlığından ismini almıştır. Bu makalesinde yazar, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanmış aynı isimli web sitesinde; çocukların, öğrencilerin ve gençlerin meslekler, tercihler ve gelecek adına ihtiyaç duyacağı ve merak edeceği tüm bilgileri bulabilecekleri portalı tanıtmaktadır.
Kitap, eğitim alanında; elli iki ayrı başlıkta farklı kısa makalelerden oluşan araştırma, değerlendirme, bilgilendirme, analiz, tespit ve önerilerde bulunmaktadır. Eğitim kümesi içinde özellikle mesleki eğitimdeki güncel gelişmeleri ve devletin bu konudaki yaptığı düzenlemeleri de işlemektedir. Mesleğim Hayatım kitabının; baskı, dizgi ve kâğıt kalitesi amacına uygun iyi seçilmiş, künye sayfasında ve olması gereken sıralı önsöz ve içindekiler sayfa numaralı yer almıştır.
Kapak tasarımında kullanılan fotoğraf; fabrika içinde iş elbiseli iki oğul ve bir baba işyeri sahibi/çalışanı (Almanya’da üçüncü nesil bir gurbetçinin başarılı bir firması HASGO & UZUNER Gmbh) performans otomobillerine ait parçaları CNC makineleriyle hassas talaşlı imalat yaparak işledikleri görülüyor. Kitabın arka kapağında ise yazarın ilk kitabı Altın Bilezik hakkında okurlarınca sosyal medyada paylaşılan yorumlardan oluşan bir seçkiye yer verilmiştir.
Önsöz kısmında da yazar kitabı için mesleğinde çıraklık ve tahsil dönemleri dahil kırk yıla yakın birikim ve tecrübelerini öncelikle ortaokul son sınıftan başlayarak üniversite bitirmiş öğrencilere, velilere, esnaf ve zanaatkarlara, kısaca tüm halka faydası olacağını düşünerek sosyal sorumluluk sayılabilecek bir çalışma olarak okuyuculara sunmaktadır.
Yazar Erol DEMİR, kitabın yazımında kendine özgü sade, akıcı, anlaşılabilir ve sürükleyici bir dil ve üslup kullanmıştır. Bu sayede kitabın geniş bir okuyucu kitlesi tarafından rahatlıkla okunmasına imkan sağlamıştır. Ağırlıkla kişisel katkılarla hazırlanmış olan yazıların bir kısmında alıntılara, dipnotlara ve kaynakçaya yer verilmiştir.
Elli üç yaşındaki yazarın esnaf ve zanaatkâr bir ailede büyüdüğü, sanat okulu/meslek lisesi mezunu olarak esnaflık ve özel sektör deneyimleri sonrasında öğretmenlikteki otuz yıllık meslek yaşamının çoğunu yönetim alanında geçirdiği, kırküç ödül belgesiyle başarılı bir kariyere sahip olduğu, altın madalyalı kan bağışçısı ve çok sayıda projede aktif rol alarak sivil toplum alanında da önemli çalışmalara destek verdiği, uzman olduğu mesleki eğitim alanında sosyal medyada da aktif etkinlikler düzenlediği anlaşılmaktadır.
Kitabın önsözünde şimdilik iki baskı yapmış ilk kitabı “Altın Bilezik” ten de bahsederek okurlarına gösterdikleri ilgiye ve sosyal medyadan yaptıkları olumlu /destekleyici yorumlara teşekkür etmektedir. Yeni kitabının son sayfasında ilk kitabı “Altın Bilezik” ön kapak görseline ve arka kapakta kitaba önsöz yazmış olan kişiler; Hasan BÜYÜKDEDE (Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, Şekip AVDAGİÇ (İTO-İstanbul Ticaret Odası Başkanı), Faik YILMAZ (İSTESOB-İstanbul Esnaf Odaları Birliği Başkanı), Abdurrahman KAAN (MÜSİAD-Müstakil Sanayici İşadamları Derneği Başkanı) yazılarından birer paragrafa yer verilmiştir.
Kitapta işledikleri konulara göre; “yurtdışında farklı ülkelerden izlenimler, başarılı projeler, eğitimde yayınlanmış çeşitli raporların değerlendirilmesi, eğitime adanmış bir hayat hikâyesi, mesleki eğitimde farklı dünya uygulamaları, mesleklerin ve bölümlerin tanıtılması, Türk havacılık ve uçak sanayisi, Lisede başlayan hikâye ve üniversiteli gençlerin başarılı girişimleri, Ömer Seyfettin’den meşhur Altın Bilezik gibi kitapların/filmlerin analizi, gençler ne düşünüyor ve istiyor, öğrenci sağlığı, okul güvenliği, rehberlik ve denetim, mesleki tanıtım rehberlik ve yönlendirme, meslek seçimi, yazarlar ve öğretmenler, Türk-İslam ve Batı felsefelerinde eğitim” başlıkları altında bölümlenmiş makaleler bulunmaktadır.
Bir milyonu aşan eğitim çalışanı içinde emekli olmadan alanında yapılanları takip edip analiz eden ve olumlu önerilerde bulunanların sayısı sınırlıdır. Yazar bu az sayıda uzman eğitimciden biri olması yanında mesleki eğitime farklı bir bakışla yeni bir model ve yaklaşım önerisinde bulunurken mevcut sistem içindeki sorunlara çözüm önerileri de sunmaktadır. Aslında yazılarında belirttiği gibi yazarın fikirleri, başta sektörün temsilcileri, meslektaşları ve öğrenciler-velilerle (yaptığı anket ve araştırmaları göre) örtüşmektedir.
Bu kitabı hedef kitledeki herkes okumalıdır. Çünkü meslek seçimi, tüm insanlar için çok önemli bir karardır. Bireylerin bu kararı vermeden; öğrencilik dahil hayatının tamamını eğitim içinde geçiren yazarın sadece teoride kalmayıp, kendisinin ve meslektaşlarının gerçek hayat tecrübelerine dayanan ve eğitimin değişik alanlarına farklı açılardan bakabilen, güncel bilgilere sahip bir uzman eğitimcinin ortaya koyduğu “Mesleğim Hayatım” isimli bu kitabın rehberliğinde hareket etmeleri doğru ve isabetli bir karar olacaktır.

EROL DEMİR