Ana sayfa 2021 183 Nolu Genelge 06.07.2021 (Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te...

183 Nolu Genelge 06.07.2021 (Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında)