126 Nolu Genelge 06.08.2019 (Veri Sorumluları Siciline Kayıt Hakkında)