117 Nolu Genelge 25.07.2019 (7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hakkında)