Ana sayfa 2022 115 Nolu Genelge 08.07.2022 (Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı (PG 23.1.6-Servis Hizmeti...

115 Nolu Genelge 08.07.2022 (Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı (PG 23.1.6-Servis Hizmeti Alan Kurumların İmtiyaz Sözleşmelerinde Yer Verilecek Trafik Güvenliği Tedbirleri) Hakkında)