108 Nolu Genelge 04.07.2019 (Tehlikeli Maddelerin Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge Hakkında)