018 Nolu Genelge 16.01.2019 (Basit Usul Hadlerinin Yükseltilmesi Hakkında)