ULUSLARARASI ALTAY TOPLULUKLARI SEMPOZYUMUNA KAYITLAR BAŞLADI

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin de düzenleyicileri arasında yer aldığı 9. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu 27-30 Eylül 2021 tarihleri arasında Bursa-Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bu yılki sempozyumun konusu ‘Destanlar ve Destan Kültürü’ olacak.

Sempozyuma katılmak isteyenler için duyuru yayımlandı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu – IX: Destanlar ve Destan Kültürü konulu sempozyumu sizlere duyurmanın sevinci içindeyiz. “Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu” adı altında daha önce düzenlediklerimizin devamı olan bu sempozyum, Altay halk ve topluluklarına ait destanlar ve türleri; destanların doğuşu ve oluşum süreçleri; töreler, gelenekler ve görenekler; destanlarda aileden ulusa kimlikler; devlet ve yönetim; destanlarda kahramanlar ve kahraman tipolojileri;

hayat, kültür ve ekonomi; destanlarda onomastikler ve toponimler (insanların, hayvanların ve coğrafi nesnelerin isimleri); destanlarda semboller ve kültler; destanlar ve disiplinler arası ilişkiler gibi çeşitli konuları içine almaktadır. Belirtilen hususlar çerçevesinde “Altay Toplulukları”nı konu alan bu sempozyum, oturumlar ve paneller hâlinde gerçekleştirilecektir. Sempozyuma sunulacak bildiriler, Sempozyum Bilim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra tema ve içeriklerine uygun olarak programda yer alacaktır. Sempozyuma sunulacak bireysel bildiriler için özetler 300 kelimeyi aşmamalıdır. Bir panel, panel lideri dahil üç ya da dört kişilik bir gruptan oluşacaktır. Panel liderleri, panel üyelerinin görüş ve yaklaşımlarını sunmaları için gerekli koordinasyonu sağlamaktan sorumludurlar. Bu yüzden panel liderleri, kendi seçtikleri konuşmacıları panelist olarak davet etme hakkına sahiptirler. Panel önerisi, konu ve gerekçe ile panelde sunulacak her bireysel bildirinin katkısını açıklayıcı mahiyette olmalıdır. Paneldeki her bir bildirinin özeti 300 kelimeyi aşmamalıdır.

Panel ve oturumlarda her bildirinin sunum süresi 15 dakikadır. Sempozyuma 100 bildirinin kabul edilmesi planlanmaktadır. Bildirilerin özgün, daha önce temas edilmemiş konularla ilgili ve bilim âleminde ilgi uyandıracak nitelikte olması

tercih nedenidir. Sempozyumda yüksek bir seviyenin yakalanması amacıyla bildirilerin seçimi ve sayısıyla ilgili tasarruf yetkisi Bilim Kurulu’na aittir.”

Sempozyum Takvimi:

Özetlerin Gönderilmesi: 1 Mayıs 2021

Panel ve bildiri sahiplerinin ekte verilen Kayıt Formu’nu doldurmaları ve 300

kelimeyi aşmayan bir özet göndermeleri zorunludur.

Kabul Edilen Panel veya Bildirilerin İlanı: 15 Haziran 2021

Panel veya bireysel bildiri özetleri Bilim Kurulu tarafından incelenecek ve kabul

edilenler veya edilmeyenler, ilgili kimselere bildirilecektir.

Bildiri Dilleri: Altay dilleri, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça.

Sempozyum süresince otel, yemek ve şehir içi gezi masrafları (dört gün), Bursa

Osmangazi Belediyesi tarafından karşılanacaktır. Yurtiçi ve yurtdışı ulaşım masrafları

katılımcıların kendilerine aittir. Katılımcıların kalacağı otel veya misafirhane adları ve

sempozyumla ilgili diğer gelişmeler bilahare duyurulacaktır.

Sempozyumda her bir katılımcı için kayıt ücreti 50 USD’dır. Kayıt ücreti ödendikten

sonra sempozyuma herhangi bir sebeple katılmama durumu olduğunda katılım ücretlerinde geri ödeme yapılmayacaktır.

Organizasyon Komitesi

*Kayıt Formu’nu ve bildiri özetini lütfen aşağıdaki adrese gönderiniz:

E-mails: altaycommunities@gmail.com

Website: altaycommunities.org