Adres

Osman Ağa Mahallesi Kuş Dili Caddesi Karadut Sokak Karadut Apartmanı No:30 Kat:1 Daire:1 Kadıköy / istanbul

 

Telefon

+90 ( 216 ) 330 36 12

+90 ( 216 ) 349 17 21

Faks

+90 ( 216 ) 330 36 13

 

E-Posta

info@istesob.org.tr

kadikoysicil

 

İş Yeri Açma

Vergi Dairesinden İstenen Belgeler

 • Bildirim Formu doldurulur.
 • Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
 • İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü.
 • İkametgah İlmühaberi
 • İşe Başlama Formu
 • Nüfus Cüzdanı Örneği
 • Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.

İlgili Belediyelerden İstenen Belgeler

 • Nüfus Cüzdanı Örneği,
 • Vergi Levhası,
 • Ustalık belgesi Aslı
 • Ustalık Belgesi olmayanlar; kendine ait işyeri veya bir başka işyerinde mesül müdürlüğü bulunmayan,belge sahibinin noter sözleşmesi yapılarak sigorta şartı aranmaktadır.
 • Esnaf Sicil Kaydı,
 • Oda Faliyet Belgesi,
 • Tapu veya Kira Kontrat Fotokopisi,
 • İki Adet Resim,
 • Pul
 • Milli Eğitim bakanlığınca eğitim ve belgelendirilmesi yapılan 110 meslek dalında ustalık belgesi ile başvurarak matbu formları doldurularak incelemeye verilir.
 • Belediye o yerin uygun olduğuna dair muvafakat verir. Noter tasdikli muvafakat belgesi (mesken ise kat maliklerinden alınan izin )

Esnaf Sicil den İstenen Belgeler

 • İşyeri İkametgah İlmühaberi
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 • 2 resim
 • Sicil harcının yatırıldığına dair dekont
 • Sicil ilan bedelinin yatırıldığına dair dekont
 • Servis araçları için adli sabıka kaydı

Meslek Odasından İstenen Belgeler

 • Vergi dairesine kayıt belgesi
 • İşyeri İkametgah ilmühaberi
 • 3 fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı örneği
 • Sicile kayıt belgesi
 • Alanında ustalık belgesi

Bağ-Kur dan İstenen Belgeler

1479 SAYILI KANUN; Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan; Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar. Bağ-Kur sigortalısı sayılır.1479 Sayılı Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı, Bağ-Kur’lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur’a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

İşyeri Kapama

İşyeri Kapama

Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir,durum esnaf ve sanatkarlar sicil memurluğuna bildirilierek kaydın silinmesi temin edilir.
 • Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.
 • Üyelik için belirtilen şartlardan herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan erhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar.
 • Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.
 • Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.

Oda Aidatlarının Ödenmesi

5362 Sayılı yasa 61 nci madde gereğince yıllık aidatlar nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. yllık aidatlarını Süresi içinde ödemeyen üyelerin yönetim kurulunca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere ödeme yapılıncaya kadar Odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.
Diğer işlemler için tıklayınız lütfen
Whatsapp İletişim
1
‎İSTESOB ile iletişime geçtiğiniz için teşekkürler! Size nasıl yardımcı olabiliriz?