HOCAMIZ İLHAN ŞAHİN YENİ ESERLER KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Birliğimizin de Düzenleme Kurulları içinde yer aldığı Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumları başta olmak üzere Türk halklarıyla ilgili uluslararası sempozyumlar düzenleyen ve eserler veren Prof. Dr. İlhan Şahin, editörlüğünü yaptığı son eserlerinden Orhon Yazıtları ve Türk-Moğol İlişkileri ve Yörükler: Orta Asya’dan Anadolu’ya kitaplarını Birlik Başkanımız Faik Yılmaz’a takdim etti.

Orhon Yazıtları ve Türk-Moğol İlişkileri adlı eser, altı farklı ülkeden (Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan Kırgızistan, Japonya ve Moğolistan) 30’a yakın akademisyenin katılımıyla 6-7 Temmuz 2021 tarihlerinde Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’da düzenlenen sempozyumun bildirilerinden oluşuyor. Eserde, Türk ve Moğol ulusları arasındaki tarihi ve kültürel bağlar ve Türklerin ana yurdu olarak bilinen Orta Asya coğrafyası hakkında geniş bilgiler yer alıyor.

Yörükler: Orta Asya’dan Anadolu’ya adlı eser ise 30’a yakın bilim insanının katılımıyla yine Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen sempozyumun bildirilerini ihtiva ediyor. Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden ve Yörük/Türkmen adıyla bilinen konar-göçerlerin erken dönem tarihlerini, Yörük ve Yörüklük kavramlarını, Yörüklerin merkezî idare ile ilişkilerini, sosyal yapı ve kültürlerini, konut kültürü ve beslenmeleri ile hayvan ve hayvancılık konularını içine alan bu eser, alanında önemli bir boşluğu dolduruyor.

Eserlerin takdimi sırasında Başkanımız Faik Yılmaz: “İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin başta Altay halk ve toplulukları olmak üzere Türk halklarıyla ilgili çalışmalarında bizlere her zaman yardımcı olan, bilgi ve tecrübelerini bizlerle her zaman paylaşan değerli hocamıza sağlık ve afiyet içinde daha nice eserler kazandırmasını ve her zaman hocamızın yanında olduğumuzu belirtmek isterim” dedi