ESNAFA KREDİ KAMPANYASINDA ŞARTLAR NELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı destek paketi ile esnaf ve sanatkara 100 milyar TL kredi kampanyası başladı. İşletme kredisi için 350 bin TL olan kredi limiti 500 bin TL’ye, taşıt ve iş yeri edinme kredi üst limiti ise 1.5 milyon TL’ye yükseltildi. Kredi desteğinden yararlanmak için aranan şartlar ve detaylar şunlar

Halkbank’ın sağladığı, Esnaf Sanatalar Kredi Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullanılacak kredilerde yıllık faiz oranı yüzde 7,5 olacak. Kredi desteğinden yararlanmak isteyen kişinin esnaf odası üyesi olması gerekiyor. Oda kayıt tarihi, başvuru şartları arasında yer almasa da iş yerinin kredibilitesinin ölçülebilmesi için iş yerinin en az 1 yıldır faaliyette bulunması gerekiyor.

İş Yeri Edindirme Kredisi’nde üst limit 1,500.000 TL. Kredinin azami vadesi ise 120 ay. Esnaf ve sanatkarların mesleki faaliyeti ile uyumlu olacak şekilde, faaliyet gösterdikleri veya gösterecekleri işyerlerini satın almalarına imkan sağlamak amacıyla kullandırılacak.

Tamamlanma seviyesi %100’ün altında olan taşınmazlara ilişkin talepler değerlendirmeye alınmayacak.

Hisseli taşınmazlara yönelik taleplerin değerlendirilebilmesi için krediye konu iş yerinin tüm hisselerini tek malik olarak kredi borçlusu tarafından satın alınması gerekecek.

İşyeri Edindirme Kredisi talep eden esnaf ve sanatkardan; ilgili krediyi faaliyet gösterdiği veya göstereceği işyerini satın almak amacıyla kullanacağını, ayrıca kullandığı İşyeri Edindirme Kredisini kira geliri sağlamak, muvazaalı satış vb. amaçlar için kullanmayacağını, bu durumun tespit edilmesi durumunda Hazine tarafından karşılanan faiz desteğinin tamamını iade edeceğine dair taahhütname alınacak.

Taşıt Edindirme Kredisi’nde üst limit 1.500.000.-TL olup azami 84 ay vade uygulanacak. Sadece sıfır kilometre (trafiğe tescil edilmemiş) araçlar için yapılan kredi başvuruları kabul edilecek.  Birden fazla araç alımına yönelik başvurular kabul edilmeyecek.

Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren esnafların ticari kullanım amaçlı talepleri hariç, binek araç talepleri kabul edilmeyecek. İş makinesi, deniz taşıtı, traktör. vb. alımına yönelik talepler  de değerlendirilmeyecek.

İşletme Kredisi’nde azami vade süre 60 ay, üst limit ise 500 bin TL. İşletme veya yatırım kredisi talep eden esnaf ve sanatkarların en az 3 aylık faaliyet süresini doldurmuş olmaları gerekmekte. Ancak, ulaştırma meslek kolunda faaliyet gösteren şoför esnafı için bu süre şartı aranmıyor.

Kredi kullanacak esnaf ve sanatkarların, son 5 yıl içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan aynı konuda faiz veya hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmamış olması gerekiyor.

Kredi değerliliğinin ölçülmesi amacıyla her esnaf ve sanatkarın sistem tarafından derecelendirme notu oluşturulmakta ve bu derecelendirme notuna göre müşterinin şahıs üst limiti belirleniyor.