ALTAYİSTLER İSTANBUL’DA TOPLANIYOR

Birliğimizin de düzenleyici kurumlar arasında yer aldığı Altay Toplulukları Sempozyumu, 24-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında İstanbul’da İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yapılıyor.

Altay’dan çıkarak Merkezî Asya, Doğu Asya, Batı Asya ve Orta Avrupa’ya kadar yayılan ve Altay Toplulukları adıyla bilinen halklar ve uluslarla ilgili geleneksel olarak iki yılda bir yapılan bu sempozyumun bu seneki konusu, tarihî süreç içinde Altay Toplulukları’nın ev ve meskenleri ile aile, aile ilişkileri, akrabalık ve akrabalık bağları teşkil ediyor.

200’e yakın bilim insanının bildirileriyle katılacağı bu sempozyumun bilim dünyasına olan duyurularını ve katılımcıların taslak listesini ekte bulabilirsiniz.

Altay Sempozyum Sirküler (Türkçe)

Altay Symposium (English)

Sempozyum Katılımcı Listesi