42 Nolu Genelge 02.08.2012 (İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği Taslağı)