Ana sayfa 2020 291 Nolu Genelge 05.11.2020 (4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununda...

291 Nolu Genelge 05.11.2020 (4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununda Değişiklik Hakkında)