10. ALTAY TOPLULUKLARI SEMPOZYUMU YAPILDI

Birliğimizin yanı sıra  Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin de destekleriyle  X. Altay Toplulukları Sempozyumu, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan ve Ahilik çalışmalarıyla da bilinen Prof. Dr. İlhan Şahin’in Düzenleme Kurulu’nda yer aldığı sempozyuma dünyanın çeşitli kurumlarından ve ülkelerinden Altayist akademisyenler katıldı.

10. Altay Toplulukları Sempozyumu’nun konusu, tarihî süreç içinde Altay topluluklarında yemek ve beslenme kültürü idi.

27 Eylül 2022 tarihinde başlayan ve kültür programlarıyla 30 Eylül tarihine kadar devam eden sempozyuma başta ev sahibi Özbekistan olmak üzere Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Rusya Federasyonu, Hindistan, Kore, Japonya, Hindistan ve Macaristan’dan 130 civarında Altayist bilim insanı katıldı ve bildiriler sundu.

37 oturum hâlinde gerçekleşen sempozyumda Altay halk ve topluluklarının uygarlık değerlerinin ve kimliklerinin oluşmasında önemli bir rol oynayan yemek ve beslenme kültürünün tarih öncesi ve sonrası dönemlerdeki kaynakları (arkeolojik buluntular, kaya üstü tasvirler, yazılı ve sözlü kaynaklar) ve bu kaynaklardaki bilgiler; yemek ve beslenmenin tarihî gelişiminde avcılık dönemi, tabii bitkiler, bitkilerin ehlileştirilmesi ve kullanımı; yemek ve beslenme ile ilgili terimler ve bunların etimolojisi; yemek hazırlama, pişirme, saklama yöntemleri ve gelişimi; yemek ve beslenme ile ilgili içecekler (kımız, kefir, ayran, şoro, kımran gibi); kağan, hakan ve hükümdarlar başta olmak üzere ailelerin sofralarında orun (mevki) ve ülüş (et payı) geleneği; din, inanç ve özel günlerle (doğum, nişan, evlenme, ölüm ve kutsal günler gibi) ilgili yemek ve beslenme kültürü gibi konuları içine alan bildiriler sunuldu.

Sempozyuma Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez, Yemek ve Beslenme Kültürünün Dinî Hükümlerle İlişkisi; Prof. Dr. Feridun M. Emecen, Sultan’ın Ekmeğini Yemek: Saray, Ekmek ve Kullar; Prof. Dr. İlhan Şahin ise Kırgızlarda Ustukan Geleneği adlı bildirilerini sundular.

Sempozyumun kapanış oturumunda 2023 yılında yapılacak sempozyumla ilgili talepler değerlendirildi ve Kazakistan’ın Almatı şehrindeki al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi Rektörlüğünün talebi oybirliğiyle kabul edilerek gelecek yıl sempozyumun al-Farabi Kazak Millî Üniversitesinin ev sahipliğinde Altay Halklarında Yer ve Su Adları konusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Sempozyum süresince kültürel ve sosyal faaliyet olarak hem başkent Taşkent’e hem de Türk ve İslâm tarihinde önemli bir yeri olan Semerkant’a geziler düzenlendi.