097 Nolu Genelge 14.06.2019 (Silah Ruhsatları Hakkında)