728

İSTESOB PROJELERİ FUARDA SERGİLENDİ

İSTESOB PROJELERİ FUARDA SERGİLENDİ

İSTESOB  PROJESİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin başarıyla gerçekleştirdiği Avrupa Birliği projeleri, “Hayatlar Değişiyor, Türkiye Gelişiyor” Proje Fuarı’nda tanıtıldı. Fuara katılan yerli – yabancı ziyaretçilere, İSTESOB’un istihdamın artması ve esnafın gelişmesi adına yaptığı faaliyetler anlatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, istihdamı arttırmaya yönelik projeler,  ‘Hayatlar Değişiyor, Türkiye Gelişiyor Fuarı’, 27 Temmuz Perşembe günü Ankara’da gerçekleşti. Fuarda, AB tarafından desteklenen ve İSTESOB ile İŞKUR organizesi ile düzenlediği “Dezavantajlı Grupların Ekonomik ve Sosyal Hayata Kazandırılması Projesi” tanıtıldı. Proje ile işsiz kadınlar ve gençlere otelcilik sektöründe eğitim ve iş imkanı doğdu. Projeyle vasıfsız, yıllarca iş hayatının dışında kalmış dezavantajlı konumundaki kadınlar ve gençlerin iş hayatına atılmalarına destek olundu.

HEDEF İSTİHDAMI ARTTIRMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nca geliştirilen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı, Avrupa Birliği tarafından aday ülkelere sağlanan mali yardımların çerçevesini oluşturan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) yoluyla aktarılan kaynakların ve bunlara eklenen ulusal kaynakların etkin kullanılmasını amaçlıyor. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın öncelik alanları istihdam, eğitim, hayat boyu öğrenme ve sosyal içerme olarak belirlenmişti. Program temelde ülkemizde istihdamı artırmayı hedefliyor. Bu amaçla kadınlar, gençler, engelliler, eski mahkûmlar, Romanlar, yerinden olmuş kişiler, gecekondu bölgesinde yaşayan yoksul bireyler gibi dezavantajlı kişilerin istihdama kazandırılması, kız çocuklarının okullaşma oranının artırılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, işçi ve işverenlerin değişen küresel koşullara uyum yeteneğinin artırılması gibi tematik alanlara proje bazlı destek veriliyor.

  • istesob proje ankara

Benzer yazılar