728
İSO 9002

İSTESOB’ un Kalite Politikası

Birliğe   bağlı   olan   meslek   odalarına, üyelerine ve  Birlik’ ten  hizmet  alan  tüm
kurum  ve  kuruluşlara;  uluslararası kalite standartlarına uygun olarak, onların memnuniyetini sağlayacak şekilde sürekli iyileştirme  anlayışı doğrultusunda doğru, etkin ve hızlı hizmet sunmak temel politikamızdır.

İSTESOB yönetimi yukarıda açıklanan bu kalite politikasının gerçekleştirilmesi için gereken her türlü olanağı sağlayacağını  taahhüt eder.

KALİTE HEDEFLERİ
1. ISO 9001 Kalite Güvence Sistemini, ISO 9001:2008 versiyonuna uyumlu hale getirdikten sonra, kalite çalışmalarımızı sürdürmek. ( Doğru,etkin ve hızlı hizmet vermek için )

1.1 Hazırlanan prosedür, talimat ve diğer dokümanların uygulamalarını yaygınlaştırmak.

1.2 Standardın gereklerinin eksiksiz uygulanabilmesi ve sistemin gelişebilmesi için; personelde müşteri odaklı olarak kalite bilincinin oluşturulması çalışmalarını sürdürmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

1.3 Birlik hizmet binasını teknolojisini (bütün bilgisayarlar network ve kamera sistemlerini) güncelleyerek günümüzün şartlarına uyumlu hale getirmek.

1.4 Bağlı odalarımıza yılda bir kez memnuniyet anketleri yaparak onların beklentilerini almak.

1.5 Anketlerden elde edilecek oda istekleri doğrultusunda hizmet özelliklerini iyileştirmek.

  1. Birlik personeli ile Birliğe bağlı oda yönetici ve genel sekreterlerine yılda iki defa farklı zamanlarda hizmet içi eğitim ve esnafonline eğitimi vermek / verdirmek.

2.1 2010 yılı eğitim programında yer alan eğitimleri düzenli olarak verebilmek için gerekli organizasyonları yapmak ve eğitimleri gerçekleştirmek.

2.2 Birlik Afet Yönetim merkezi kurulması personele yangın ve Deprem Eğitiminin verilmesi ile sivil savunma bilincinin oluşturulması.

  1. Birlik Disiplin Kurulunun aylık istatistiki raporlarının sonuçlarını 2010 yılı için değerlendirerek rapor ve grafiğini yayınlamak. ( Etkin ve doğru hizmet vermek için )
  2. Birliğimize bağlı odalarımızca yapılan kayıt ve kapanış işlemlerinin sonucunda oluşan rakamsal verilerin 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren toplam üye kayıt ve terk sayılarını gösterir bilgileri istemek ve sonuçları değerlendirip yayınlamak. ( Etkin ve doğru hizmet vermek için )
  3. Esnaf ve Sanatkarların kayıtlı bulundukları odaların sorunlarını ve bu sorunlarını değerlendirerek rapor ve istatistik grafiğini yayınlamak Etkin ve doğru hizmet vermek için Gerekli ARGE Çalışmasını yapmak.
  4. Birlik yöneticilerinin ve personelinin moral değerlerinin ve motivasyonunun artırılması amacıyla sosyal etkinlikler düzenlemek.
  5. Kurulan Bilgi işlem merkezi ile odalarımıza ve esnafımıza daha kolay ulaşabilmek daha etkin hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek birliğimizin faaliyetlerini görsel dijital dokümantasyon’larla üyelerimize ve odalarımıza sunmak.

Faik YILMAZ
Birlik Başkanı