2018

100 Nolu Genelge (Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında)

  2017

  186 Nolu Genelge (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Tebliğ Hakkında)

   2016

   116.Nolu-Genelge 30.12.2016 (Kiralama İlanları hk.)

   2015

   54 Nolu Genelge 29.12.2015 (Esnaf kredileri faiz indirim oranı hk.)

   2014

   59 Nolu Genelge 31.12.2014 (TESK takvim ve ajandaları hk.)

   2013

   73 Nolu Genelge 31.12.2013 (Sicil Harç tarifesi hk.)

   2012

   68 Nolu Genelge 31.12.2012 (Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat)

   2011

   101 Nolu Genelge 31.12.2011 (Sicil Harç Tarifesi)

   2010

   87 Nolu Genelge 31.12.2010 (Kapasite Raporu Onay Ücreti)

   2009

   94 Nolu Genelge 31.12.2009 (Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat)

   2008

   85 Nolu Genelge 02.12.2009 (İşgücü Piyasası Anketi)

   2007

   86 Nolu Genelge 31.12.2007(Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hk)