Resmi Yayın ve Dökumantasyon
 • 15 Temmuz Darbe Girişimi Görselleri

  15 Temmuz Darbe Girişimi Görseller GÖRSELLERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN ...

  15 Temmuz Darbe Girişimi Görseller GÖRSELLERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN ...

  Tamamını oku
 • Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği

  AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI YÖNETMELİĞİ   Uzman olmamakla beraber, zaman zaman galiba biraz da haddim ...

  AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI YÖNETMELİĞİ   Uzman olmamakla beraber, zaman zaman galiba biraz da haddimi aşarak yazılarımda ahilik ve ahi birlikleri hakkındaki bilgi kırpırtılarımı okuyucularımla pa ...

  Tamamını oku
 • 5362 Sayılı Kanun

  BİRİNCİ KISIM – Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; esnaf ve sanatkârlar ile bunla ...

  BİRİNCİ KISIM – Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; esnaf ve sanatkârlar ile bunların yanlarında çalışanların meslekî ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini ...

  Tamamını oku
 • Tüketici Kanunu

  TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 4077 Kanun Kabul Tarihi: 23/02/1995 Yayımlandığı Res ...

  TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 4077 Kanun Kabul Tarihi: 23/02/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/03/1995 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22221 BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, KAPSA ...

  Tamamını oku
 • İşyeri Açma ile ilgili Yönetmelik

  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri açma ve çalışma ruhs ...

  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemektir.   Yönetmelik Karar Sayısı : ...

  Tamamını oku
 • Bilgi Edinme Yasası

  Bilgi Edinme Yasası 24 Ekim 2003 tarih ve 25269 nolu Resmi Gazetede yayınlananBilgi Edinme Hakkı Kanunu v ...

  Bilgi Edinme Yasası 24 Ekim 2003 tarih ve 25269 nolu Resmi Gazetede yayınlananBilgi Edinme Hakkı Kanunu ve buna bağlı olarak 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 nolu Resmi Gazetede yayınlanan Bilgi Edinme Ha ...

  Tamamını oku