728

ALTAY TOPLULUKLARLARI SEMPOZYUMU ULANABAATAR’DA YAPILACAK

ALTAY TOPLULUKLARLARI SEMPOZYUMU ULANABAATAR’DA YAPILACAK

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin de desteklediği Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu‘nun yedincisi, 6-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Moğolistan’ın başkenti Ulaanbaatar’da Moğolistan Bilimler Akademisi’nde yapılacak.

Bilimsel araştırmalar ve çalışmalar, tarihî süreç içinde Altay’dan çıkarak Merkezî Asya dahil olmak üzere Asya’nın en doğu ve en batı uç noktası ile Orta Avrupa’ya kadar yayılan halklar ve ülkeler arasında başta tarih, dil, din, inanç olmak üzere pek çok noktada ortak ve benzer uygarlık değerlerinin olduğunu ortaya koymaktadır. Avrupa kıtasından iki kat daha fazla bir coğrafî alana yayılan bu topluluklar, en geniş anlamda dil özellikleri dikkate alınarak Altay Toplulukları adıyla bilinmektedir.

Birliğimiz, tarihî süreç içinde Altay bölgesinde yaşayan, kaynayan bir kazan misali pek çok noktada ortak uygarlık değerlerine sahip olan ve buradan gruplar halinde muhtelif bölgelere göç eden halkların, sosyal ve ekonomik ilişkilerinin temelini oluşturacak kültür ve uygarlık değerlerinin araştırılmasına ve bilim dünyasına sunulmasına büyük bir önem vermektedir.

Bu bağlamda Moğolistan’ın başkenti Ulaanbatar’da yapılacak sempozyumda, Altay Toplulukları’nda gelenekler, görenekler, yasalar ve hukuk konuları ele alınacaktır. Sempozyumda ayrıca Moğol ve Moğol tarihiyle ilgili özel bildiriler de sunulacak.

Sempozyuma başta Türkiye, Moğolistan, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Hindistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, İran, Rusya Federasyonu, Macaristan, Almanya, Bulgaristan, Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 150’den fazla Altayist bilim insanının bildirileriyle katılması bekleniyor.

Sempozyumla ilgili irtibat bilgilerine aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir:

Email: altay communities@gmail.com

Websitesi: altaycommunity.com.tr.ht

Benzer yazılar